LKV CENTAR / Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu / Saradnja

Industrijski prefabrikovani objekti sistema EKO KUĆA: realizacija zajedničkog projekta


 

EKO KUĆA / Tehnički opis / Tehnical report

I FAZA radova na objektu : Predviđa građevinske radove koje izvodi KUPAC

II FAZA radova na objektu : Predviđa građevinske radove koje izvodi LKV CENTAR

III FAZA radova na objektu : Ostali instalaterski radovi


 

EKO KUĆA / Cenovnik

Prednost montažne gradnje nad klasičnom
Cenovnik LKV EKO KUĆA